بهترین دیزی
 
اگر شما دیزی خور هستید حتما با این نظر موافق هستید که دیزی را باید در بیرون خورد و اینکه در ظرف مخصوص باید آن را صرف کرد و حتما آشپز آن آذری باشد. البته در تمام نقاط ایران آشپزهای ماهر و با سلیقه وجود دارد ولی نمیدانم چرا آذریها دیزی را بهتر میپزند البته من فکر میکنم آذریها این غذا را دوست دارند و مانند غذای ملی برای آنها میباشد بخاطر همین است که دیزی آنها یک مزه دیگری دارد. البته ما مسابقه بهتربن دبزی را خواهیم داشت آنجا باید آشبزهای آذری باید این گفته را با اثبات برسانند ولی تا آن زمان دیزی خوب را ما تعیین میکنیم
 
در زمانهای قدیم تنوع غذا مانند الان نبود و سالیان سال مردم فقط چند نوع غذا داشتند و هر روز خانمها این غذاها را میپختند و این باعث شد که در پخت این غذاها استاد شوند و آنها را هر روز بهتر و بهتر پختند . دیزی جزو این نوع غداها بود البته میدانید که گوشت گوسفند همیشه گران بوده و هست پس دیزی غذای بود که گوشت گوسفند داشت پس جزو غذاهای لوکس بشمار میامد و همین باعث شد که در پخت آن حصاصیت خواصی قاعل شوند و این باعث شد که این غذا تا بحال ماندگار شد.
 
 

!Iranian Restaurant - Dizy or Dizzy or Dizi or Dizzi All are the Same - Iranian Food - Persian Food - Persian Restaurant - Please send us email to get more information