چرا باید دیزی یک روز قبل سفارش داده شود
 
چرا باید دیزی سفارشی پخته شود . جواب این سوال ساده نیست اگر خوب به عملکرد غذا نگاه کنید خواهید دید که همه غذاها را میتوان از قبل تهیه کرد و میل کرد البته مزه فرق میکند غذای تازه کجا و غذای مانده کجا و هر روز ما سعی میکنیم که غذای تازه میل نماییم ولی دیزی یک شرایط دیگر نیز بر آن حاکم است و آن زمان پخت و این غذا اگر بماند باید به دور انداخته شود . در واقع همین امر باعث میشود که رستورانها این غذای مهم را پخت ننماییند ولی اگر ما یک روز قبل به رستوران مورد علاقه خود سفارش پخت دیزی را بدهیم و وقتی که وارد رستوران میشویم دیزی که مخصوص ما پخته شده را برای ما بیاورند چه لذتی دارد خوردن این غذا. پس ما با یک تیر دو نشان را میزنیم یک غذای محبوب و تازه. با ما دیزی تازه را تجربه کنید.
 
 
 
 
 

!Iranian Restaurant - Dizy or Dizzy or Dizi or Dizzi All are the Same - Iranian Food - Persian Food - Persian Restaurant - Please send us email to get more information